การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ITA

ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา ถือปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมการปกครอง

1.การวางแผนกำลังคน
      แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการปกครอง
ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565
Download
      ยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่
กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Download
2.การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
      โครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
      โครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
      การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Download
      การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
Download
3.การพัฒนาบุคลากรDownload
4.การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพDownload
5.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
6.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรDownload
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แจ้ง สำนัก/กอง)
Download
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แจ้ง จังหวัด)
Download
8.การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
     กรมการปกครองขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมDownload

ที่มา : กรมการปกครอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *