ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานที่ประชุม การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และมอบหมายให้ นายสาโรช กาญจนพงษ์ ปลัดจังหวัดยะลา เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามข้อสั่งการ ของ พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส. 904 วปร.ที่ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยม ศอ.จอส. 904 วปร. ภาค4 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศอ.จอส. 904 วปร. ภาค4 ค่าย วชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องการจัดชุดจิตอาสาเคลื่อนที่เร็วตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ จากการรายงาน ทราบว่าปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมทั้งสิ้น 59,488 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.10 ของประชากรทั้งจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *