ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ITA

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง  

มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการในสังกัดกรมการปกครอง รับข้อร้องเรียน ประสาน เร่งรัด และติดตามเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครองและส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1) โทรศัพท์: 0 2226 0530 /โทรสาร : 0 2221 1824 ต่อ 225

2) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางออนไลน์(Online) :

                (1) เว็บไซต์กรมการปกครอง (หัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์) : www.dopa.go.th

                (2) เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ :https://multi.dopa.go.th/acoc

                (3) เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : https://damrongdhama.dopa.go.th

                (4) กรมการปกครอง fanpage : www.facebook.com/dopafanpage

                (5) Line official ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ: @dopa.acoc

                (6) E-mail ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ : anticor.dopa@gmail.com

3) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์:

                จ่าหน้าซองถึง อธิบดีกรมการปกครอง ส่งมาที่ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง (ชั้น 5) ถนนอัษฎางค์แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

4) ยื่นเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเองได้ที่ :

                (1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง

                (2) ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา

โทรศัพท์ : 073-203800

สายด่วน : 1567

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา

โทรศัพท์: 073-212004

Email : plandd.yala@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *