กิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565

เนื่องด้วย วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรม อ่านอ่านต่อ …