ประกาศอำเภอธารโต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อ่านต่อ …

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กรณีมีคนร้ายลอบวางเพลิงในพื้นที่ จังหวัดยะลา จำนวน 3 จุด

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กรณีมีคนร้ายลอบวางเพลิงใอ่านต่อ …

ประกาศอำเภอยะหา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ …

ประกาศอำเภอธารโต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อำเภอธารโต จังหวัด ยะลา

อ่านต่อ …