การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ปกครองจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา นำโดย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ดำเนินการตามข้อ่านต่อ …

กิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565

เนื่องด้วย วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรม อ่านอ่านต่อ …

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยอ่านต่อ …