การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

https://www.youtube.com/watch?v=Pv19C48xC_0&list=PL_3MJSjj9HFRlG5nf3jijVbT-HHrss49V ดูคลิปอื่นๆ กดเพลย์ลิสต์ (บริเวณมุมขวามือ) โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านต่อ …

การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ปกครองจังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา นำโดย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ดำเนินการตามข้อ่านต่อ …

กิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565

เนื่องด้วย วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรม อ่านอ่านต่อ …