งานเลี้ยงรับรอง คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ประจำปี พ.ศ.2567

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 18.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาร่วมงานเลี้ยงรับรอง คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิม ภายใต้กิจกอ่านต่อ …

ร่วมต้อนรับนายกองใหญ่อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาร่วมต้อนรับนายกองใหญ่อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รอ่านต่อ …

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2567 ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2567 ในการอ่านต่อ …

กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักอ่านต่อ …

ประชุมงานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดยะลา

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา เพื่อติดตามงานนโยบายสำคัญของกรอ่านต่อ …