เปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ฮ.ศ.1445 และงานทดสอบอัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในอ่านต่อ …

แผนการขับเคลื่อนงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ “นำเสนอแผนการขับเคอ่านต่อ …

การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะอ่านต่อ …

ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด เอ่านต่อ …

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกอ่านต่อ …