ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมเยียน ณ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมาย นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์เยียวยาฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เยียวยอ่านต่อ …

รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา รับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จังหวัดยะลา ตำแหน่งปลัดอำอ่านต่อ …