พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอ่านต่อ …

การแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Thailand by UTMB 2024

นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการปล่อยตัวนักกีฬาที่มาจากทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลอ่านต่อ …

โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอ่านต่อ …