การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 ประจำปี 2567 โดยมีนางฉลวย พงศ์สุวรรณ นายกเหล่ากาชอ่านต่อ …

Big Cleaning Day บริเวณห้องทำงาน

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมทำควาอ่านต่อ …

วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา ประจำปี 2567 “รวมพลังแรงงานยะลา ต้านยาเสพติด จิตอาสา เทิดไท้องค์ราชัน”

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน วันแรงอ่านต่อ …

KICK-off Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.45 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม KICK-off Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยอ่านต่อ …