การประชุมประจำเดือนเมษายน 2567

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. **เข้าร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2567 โอ่านต่อ …