การประกวด “ธิดานิบง” (รอบคัดเลือก)

ภารกิจ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.30 น. ร่วมรับชมการประกอ่านต่อ …

พบปะ เยี่ยมเยียน และมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่สมาชิก อส. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาพบปะ เยี่ยมเยียน และมอบกระเช้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้อ่านต่อ …

ต้อนรับนายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาร่วมต้อนรับนายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรอ่านต่อ …

ร้านนาวากาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ประจำร้านนาวากาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจอ่านต่อ …

การประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ DOPA VCS

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบ DOPA VCอ่านต่อ …