พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา พร้ออ่านต่อ …

เปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลูกาปาลัส ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา มอบหมายให้เข้ารอ่านต่อ …