“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา อ่านต่อ …