เยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมาชิก อส.ถูกคนร้ายลอบยิง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ นายอ่านต่อ …

กิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติอ่านต่อ …