กิจกรรมละหมาดรายออัยดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเร๊าะฮศักราช 1445

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมละหมาดรายออัยดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเร๊อ่านต่อ …

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระอ่านต่อ …

การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังอ่านต่อ …

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบอ่านต่อ …