“รอมฎอน ปัน-สุข ผูกสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรม”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน”รอมฎอน ปัน-สุข ผูกสัมพันธ์ 2 วัฒนธรรมอ่านต่อ …

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยัอ่านต่อ …

เกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 6”

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมการเอ่านต่อ …