ติดตามและรับชมการถ่ายทอดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 -16.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมปกครองจังหวัดยะลาร่วมติดตามและรับชมการถ่ายทออ่านต่อ …

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำรุงรักษาและฟื้อ่านต่อ …

ประชุมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมการเคารพธงชาติ โดยมี นายอำนาจ ชูทอง รอง.ผวจ.ยะลาอ่านต่อ …

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.15 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเอ่านต่อ …

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศิลอด) โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ (ละศิลอด) โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธาอ่านต่อ …