การประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ DOPA VCS

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ DOPA VCS (Zอ่านต่อ …

ตรวจคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานออกตรวจคัดเอ่านต่อ …

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.45 น. นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้อ่านต่อ …

พบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบฯ

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา พร้ออ่านต่อ …

เปิดอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านบาลูกาปาลัส ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายโอฬาร บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา มอบหมายให้เข้ารอ่านต่อ …