การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

https://www.youtube.com/watch?v=Pv19C48xC_0&list=PL_3MJSjj9HFRlG5nf3jijVbT-HHrss49V ดูคลิปอื่นๆ กดเพลย์ลิสต์ (บริเวณมุมขวามือ) โครงการทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านต่อ …