จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือประชาชนยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00น.-17.50น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นำทีมวิทยากรจิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทาน พร้อมดRead More…

ปฏิทินจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย

มหาดไทย แจ้ง ปฏิทินจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ประสานส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสRead More…

ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยะRead More…