ปฏิทินจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาดไทย แจ้ง ปฏิทินจิตอาสาวันสำคัญชาติไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ประสานส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย ห้วง 12 เดือน ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด

วันนี้ (27 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญ ของชาติไทย ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด

ทั้งนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 – 4 และจังหวัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรม จิตอาสาในวันสำคัญของชาติไทยตามความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่

โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย ตามปฏิทิน 12 เดือน วันที่/วันสำคัญ/พระราชกรณียกิจ เพื่อจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน/สถานศึกษา ถนน/ชายฝั่งทะเล แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน ย่านการค้า/ตลาดชุมชน สถานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ศาสนสถาน ชุมชนริมแม่น้ำ/คู คลอง/ถนน สะพาน/ชายฝั่งทะเล สวนธารณะ/ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า โรงพยาบาล/สถานพยาบาล สิ่งสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *