คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ITA

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือปฎิบัติงานประจำตำแหน่ง

  คู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

  คู่มือปลัดอำเภอ

  คู่มือสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติราชการของนายอำเภอ

 คู่มือปฎิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฏร และงานทะเบียนทั่วไป สำหรับเจ้าพนักงานปกครองและอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน

  คู่มือปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน

  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ

  คู่มือปฏิบัตติงานทะเบียนพินัยกรรม

 คู่มือปฎิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การอนุมัติ อนุญาตตามอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง สำหรับเจ้าพนักงานปกครองและอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีอำนาจ

  คู่มือปฏิบัติงานอาวุธปืน

  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสัตว์พาหนะ

  คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมการเรี่ยไร

  คู่มือปฏิบัติงานกฎหมายสถานบริการ

  คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

  คู่มือการดำเนินงานมูลนิธิสมาคม

  คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

  คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)คู่มือการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

คู่มือการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

คู่มือการปฏิบัติงาน

ที่มา : กรมการปกครอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *