การทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการปกครองประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

https://www.youtube.com/watch?v=GKPvRxlITnA&list=PLdTDUsJyR59VSygyVrFfqtVRBHwtWXvjn ดูคลิปอื่นๆ กดเพลย์ลิสต์ (บริเวณมุมขวามือ) รวมเทปบันทึกการบรรยายและเอกสารประกอบการบรรยาอ่านต่อ …

ความเป็นมาของชื่อ ยะลา ที่เดิมคือ “ชาละ” หรือ “ชาลี” และจุดสำคัญอื่นในท้องถิ่น

ยะลา มลายูถิ่นออกเสียงเป็นยาลอ ยะลาเป็นคำมลายูยืมบาลีสันสกฤตมาใช้ คำเดิมคือชาละ หรือชาลี หมายถึงแห หรือตาข่าย โอ่านต่อ …