แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของกรมการปกครอง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระRead More…

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา Read More…

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดยะลา ดาวน์โหลด ที่นี่
Read More…

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ถาม-ตอบ ข้อสงสัย กรุณา เลื่อน กรอกรายละเอียด ด้านล่าง หรือ กดที่นี่
Read More…