กิจกรรมอ่านสาร เนื่องในวัน สันติภาพสากล 2565

เนื่องด้วย วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรม อ่านอ่านต่อ …

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยอ่านต่อ …

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

“ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน” เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30. นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบให้ นายพลรอ่านต่อ …