ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

“ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน” เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30. นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบให้ นายพลรRead More…

“ผู้ว่าฯ ห่วงใย ชคต.มอบ ปจ.ตรวจเยี่ยม”

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00น. ว่าที่นายกองเอก พลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พร้อมด้วย หัวหน้Read More…

ตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเบตง

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้Read More…

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ประชาชน รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชกาRead More…

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสาพระราชทานยะลา ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณโดยรอบศาลหลักเมือง เนืRead More…