ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ผลการจับฉลากการสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดยะลา ขอประกาศรายชื่อตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดยะลาไปจำหน่าย จำนวน 100 ราย รายละเอียดปรากฏRead More…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัด

จังหวัดยะลา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัRead More…

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ประชาชน รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชกาRead More…

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จิตอาสาพระราชทานยะลา ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณโดยรอบศาลหลักเมือง เนืRead More…

แอปพลิเคชัน จิตอาสา

แอปพลิเคชัน จิตอาสา เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกRead More…