ปลัดจังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตรวจเยีRead More…