ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสาโรช  กาญจนพงศ์ เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายยงยุทธ  นิชลานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดยะลา ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในประเด็นดังนี้
   1. ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดรายงานความคืบหน้าขณะนี้ทุก อปท.ในพื้นที่ 60 อปท. (ยกเว้น อบจ/ทศ.นคร /เมือง) ได้จัดส่งข้อมูลให้กับอำเภอเรียบร้อย และในแต่ละ อปท. กำลังดำเนินการลงข้อมูลผู้สมัครจิตอาสาภัยพิบัติระดับ อปท. ละ ไม่น้อยกว่า 50 คน ในระบบที่กรมการปกครองจัดทำ และส่งข้อมูลในระบบให้อำเภอตรวจสอบความถูกต้องตามคุณสมบัติก่อนส่งให้กรมการปกครอง ซึ่งดำเนินการได้กว่า 40 เปอร์เซ็น แล้ว
   2. ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งกิจกรรมระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริและศาสตร์พระราชาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
   3. ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ในการพัฒนาเรือนจำทั้งภายในและภายนอก โดย ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 28 ธ.ค.2562 ในส่วนของเรือนจำกลางยะลาได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของการบำบัดน้ำเสียในเรือนจำ ได้มีระบบการบำบัดน้ำเสียภายในแบบบ่อ และบึงประดิษฐ์ภายนอกเรือนจำ
   4.ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานการจัดทีมแพทย์จิตอาสาเข้าดูแลผู้ต้องขัง ทั้งแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งการควบคุมโรคระบาดในเรือนจำ ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยปฐมภูมิ และกำหนดเปิดหน่วยในวันที่ 9 ธ.ค. 2562
   5. ผู้แทน ทสจ.จังหวัดยะลา รายงานแผนการบำบัดน้ำเสียในเรือนจำ และคลองในจังหวัด โดยใช้ EM Biotech ซึ่งจากการสำรวจลำคลองในพื้นที่ไม่มีน้ำเน่าเสียที่ต้องใช้ EM แต่หากมีความต้องการจะแจ้งประสาน ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ขอรับการสนับสนุน ซึ่ง ทสจ.ยล.ได้จัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยในการดูแลพื้นที่ต่อไป
     ทั้งนี้ ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทาน และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่าน Application “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *