ตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเบตง

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลงตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเบตง จำนวน ๙ แห่ง และประชุมพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ผู้ประกอบการแก้ไข/ปรับปรุงและเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆ ด้านความปลอดภัยของอาคารและผู้เข้าใช้บริการ และเน้นย้ำผู้ประกอบการในมาตรการการรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงของสถานบริการและมิให้นำวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือเป็นเชื้อไฟมาตกแต่งสถานที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *